GC Orthodontics Study Club

Dr Christian Samoila

Ortodontia-alane põhjalik koolitusprogramm, mis algab baasteadmiste õppimisega ning
lõpeb praktilise tööga elektrodontidel.
Iga koolituspäev sisaldab nii teoreetilist kui praktilist hands- on õpet.