Ühepäevane hands- on koolitus: Multi Fa– uuenduslik ja täiustatud meetod klass II / klass III hambumuse korrigeerimisel

Lektor Dr Yoav Mazor

Multi Function Appliance – Multi FA on ainulaadne seade, mis on välja töötatud erinevate hambumusega seotud probleemide korrigeerimiseks. Seadme abil on võimalik muuta üksikute hammaste asendit, reastada ruumipuuduses olevaid hambaid, sulgeda hammaste vahesid, parandada hambumust.

Koolitus on inglise keeles.