Nosacījumi un privat

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

Papildus esošajiem nosacījumiem e-veikalā www.medeq.ee pirkumu veikšanas gaitā veidojošās tiesiskās attiecības regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

LĪGUMU NOSLĒGŠANA

Starp Medeq OÜ un klientu pārdošanas līgums stājas spēkā no pasūtījuma apstiprināšanā noteiktās summas ienākšanas Medeq OÜ norēķinu kontā.

CENA

Medeq OÜ pārdoto preču cenas ir atzīmētas preču lapās. Visas preču cenas ir norādītas eiro.

PREČU PIEEJAMĪBA

Medeq OÜ dara visu iespējamo, lai e-veikalā atzīmētie noliktavu atlikumi atbilstu patiesībai, taču var rasties situācija, kad preču lapā atzīmētais noliktavas atlikums nav korekts. Ja esi pasūtījis preci, kas patiesībā ir beigusies, tad pie pirmās iespējas mēs ar jums sazināsimies un vienosimies par piemērotāko risinājumu.

ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

No Medeq OÜ iegādātās preces ir iespējams atgriezt vai apmainīt 14 dienu laikā no preces saņemšanas. Naudu par atgrieztajām precēm atlīdzinām 1-3 darbadienu laikā no preču nonākšanas Medeq OÜ. Ja atgrieztās preces summa samazina pasūtījuma summu līdz apmēram, kas neatļauj bezmaksas piegādi (zem 50€), Medeq OÜ ir tiesības no preču summas norēķināt atgriešanas summu līdz 3.50€. Atgriežot pasūtījumu pilnā apmērā, jau no klienta puses apmaksātie transporta izdevumi netiek atgriezti. Preču atgriešana vai apmaiņa esošā līguma nosacījumu ietvaros ir bezmaksas vienīgi Igaunijā.

Atgriežamo vai apmaināmo preču stāvoklis:

  • Atgriežamā vai apmaināmā prece nedrīkst būt bojāta. Ja atgriežamā prece (un preces iepakojums) ir pasliktinājies un pasliktināšanos ir izraisījuši apstākļi, kas nav atkarīgi no Medeq OÜ, vai preces nemērķtiecīgas lietošanas, Medeq OÜ ir tiesības norēķināt preces vērtības samazināšanos no Tavas puses par preci apmaksātās un Tev atgriežamās summas.
  • Atgriežamajai vai apmaināmajai precei nedrīkst būt lietošanas pazīmju.

Ja noskaidrojas, ka prece ir lietota, Medeq OÜ vadās pēc saprātīgas lietošanas principa – ja preci vajadzēja izmēģināt, lai pārliecinātos par tās nepiemērotību, prece tiek uzskatīta par nelietotu. Medeq OÜ ir tiesības norēķināt lietošanas radīto preces vērtības mazināšanos no jūsu puses par preci apmaksātās un jums atgriežamās summas.

Apmaiņas īpatnības:

  • Apmaiņas gadījumā nosūtām jaunās, vēlamās preces, kad esam saņēmuši apmaiņai piederīgo preci. Jaunā prece pie jums nonāks tikpat ātri kā parasta pirkuma gadījumā.
  • Medeq OÜ ne vienmēr var garantēt preču apmaiņas iespēju, jo noliktavu stāvokļi ir mainīgi un aizvietojamā prece vienkārši var trūkt. Darām visu iespējamo, lai apmaiņa notiktu klientam labākajā iespējamā veidā.

Medeq OÜ neatbild par trūkumiem, kas ir radušies pēc preces nodošanas pircējam.

STRĪDU RISINĀŠANA

Ja pircējam ir pretenzijas pret Medeq OÜ, tās jānosūta uz e-pasta adresi info@medeq.ee vai jāzvana pa telefonu +372 622 8111.

Saskaņā ar Patērētāju aizsardzības likumu Medeq OÜ ir pienākums atbildēt rakstiski 15 dienu laikā.

Ja pircējs un Medeq OÜ nespēj risināt strīdu vienošanās ceļā, tad pircējam ir iespējams vērsties Patērētāju strīdu komisijā. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ir risināt starp pircēju un Medeq OÜ noslēgtā līguma izrietošos strīdus. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bezmaksas.

Pircējs var griezties arī pie Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformas.

ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMĀ VARA

Medeq OÜ atbild jūsu priekšā un jūs atbildat Medeq OÜ priekšā par otrai pusei ar esošā līguma nosacījumu pārkāpšanu nodarītajiem zaudējumiem Igaunijas Republikas spēkā esošo tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

Medeq OÜ neatbild par jums nodarītajiem kaitējumiem vai preces piegādes novilcināšanos gadījumā, ja kaitējuma vai preces piegādes kavēšanās ir saistīta ar apstākļiem, ko Medeq OÜ nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos Medeq OÜ neparedzēja vai nevarēja paredzēt (nepārvaramā vara).

Medeq OÜ neatbild par preču pazušanu vai bojāšanu, kas ir notikusi pēc preces nodošanas pārvadātājam.

Medeq OÜ jūsu priekšā atbild preces pārdošanas cenas apmērā. Medeq OÜ neuzņemas atbildību par preču nodarītiem kaitējumiem, kā mantas vai informācijas bojāšana, apgrozījuma vai peļņas zudums.

PRIVĀTUMS

Līdz ar Medeq OÜ e-veikala lietošanu jūs sniedzat skaidru un apzinātu piekrišanu Medeq OÜ par savu personas datu apstrādi esošajā līgumā noteiktajos apstākļos.

Medeq OÜ zināmie kļuvušie personas dati tiek reģistrēti klientu reģistrā un izmantoti pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un preču piedāvāšanai. Medeq OÜ nosūta pircējam vēstkopas un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi vienīgi gadījumā, ja pircējs par to ir paudis vēlēšanos un ziņojis par savu vēlmi saņemt tiešā e-pasta ziņas.

Pircējam jebkurā laikā ir iespējams atteikties no e-pastā saņemtajiem piedāvājumiem un vēstkopām, paziņojot to e-pastā vai sekojot piedāvājumus saturošajā e-pastā minētajām norādēm.

Jūsu personīgie dati, kas ir nepieciešami preces saņemšanai, tiek nodoti kurjera pakalpojumu sniedzošajam uzņēmumam vienīgi ārkārtīgi nepieciešamajā apjomā. Personas datu aizsardzība ir nodrošināta ar visiem no likumiem izrietošajiem drošības pasākumiem. Medeq OÜ apņemas nenodot reģistrētus personas datus nepiederošām personām vai neizmantot personas datus pretrunā ar likumu vai esošo līgumu.

Varat būt droši, ka mūsu iepirkšanās vide ir droša un mēs nesniedzam jūsu datus trešajām pusēm.
Medeq OÜ e-veikalā tiek lietota droša maksājumu sistēma, kas nepieļauj nodarbošanos ar karšu krāpniecību.

NOSACĪJUMU IZMAIŅAS

Medeq OÜ ir tiesības no e-veikala attīstības izrietošām un e-veikala labākas un drošākas lietošanas interesēm mainīt un papildināt esošā līguma nosacījumus un cenu lapu.