Tingimused ja privaatsus

ÜLDTINGIMUSED

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.medeq.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

LEPINGU SÕLMIMINE

Medeq OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Medeq OÜ arvelduskontole. 

HIND

Medeq OÜ-s müüdavate toodete hinnad on märgitud tootelehtedel. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes.

TOODETE SAADAVUS

Medeq OÜ teeb kõik võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid võib tekkida olukord, kus tootelehel märgitud laoseis ei ole õige. Kui oled tellinud toote, mis on tegelikult otsa saanud, siis võtame teiega esimesel võimalusel ühendust ning lepime kokku kõige sobivama lahenduse.

TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE

Medeq OÜ-st ostetud tooteid on võimalik tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Raha tagastatud toodete eest hüvitame 1-3 tööpäeva jooksul alates toodete jõudmisest Medeq OÜ-le. Kui tagastatud toodete maksumus vähendab tellimuse summat määrani, mis ei võimalda tasuta kohaletoimetamist (alla 50€), on Medeq OÜ-l õigus toodete maksumusest tasaarveldada tagastuskulu summas kuni 3.50€. Tellimuse täies mahus tagastamisel, juba kliendi poolt tasutud transpordikulu ei tagastata. Toote tagastamine või ümbervahetamine käesoleva lepingu tingimuste raames on tasuta ainult Eesti siseselt.


Tagastatava või ümbervahetatava toote seisukord:

* Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv toode ei tohi olla kahjustunud. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Medeq OÜ-st või toote mittesihipärasest kasutamisest, on Medeq OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga. 

* Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke.
Kui selgub, et toodet on kasutatud, juhindub Medeq OÜ mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Medeq OÜ-l on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud toote väärtuse vähenemine teie poolt toote eest tasutud ning teile tagastamisele kuuluva summaga.

Ümbervahetamise erisused:

  • * Ümbervahetamise korral paneme uue soovitud toote teele niipea, kui oleme ümbervahetamisele kuuluva toote kätte saanud. Uus toode jõuab teieni sama kiiresti kui tavaostu korral.
  • Medeq OÜ ei saa alati garanteerida toodete ümbervahetamise võimalust, sest laoseisud on muutlikud ning asendustoode võib lihtsalt puududa. Anname endast alati parima, et vahetus toimuks kliendi jaoks parimal võimalikul viisil.

 
Medeq OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Medeq OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@medeq.ee või helistada telefonil +372 622 8111.

Medeq OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Kui ostja ja Medeq OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Medeq OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Medeq OÜ vastutab teie ees ning teie vastutate Medeqs OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Medeq OÜ ei vastuta teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Medeq OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Medeq OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Medeq OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
Medeq OÜ vastutab teie eest toote müügihinna ulatuses. Medeq OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

PRIVAATSUS

Medeq OÜ e-poe kasutamisega annate selge ja teadliku nõusoleku Medeq OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Medeq OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Medeq OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Teie isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Medeq OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

Võite olla kindel, et meie ostukeskkond on turvaline ning me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele.

Medeq OÜ e-poes on kasutusel turvalise makse süsteem, mis ei võimalda tegeleda kaardipettustega.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Medeq OÜ-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.